Rzeczpospolita Polska

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

logoue_fundusz_spol

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu organizuje płatne, 3 miesięczne, staże we współpracy z pracodawcami dedykowane dla studentów 2 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia (inż. po 5 semestrze studiów) Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego na kierunkach:

 • Ogrodnictwo
 • Ochrona środowiska
 • Rolnictwo
 • Technika rolnicza i leśna
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Staże są realizowane w ramach projektu „Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Dodatkowo w ramach projektu zapewnione będą:
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu w obie strony – dotyczą komunikacji publicznej (PKP, PKS), przy zakupie biletu miesięcznego ze zniżką studencką
 • zwrot kosztów zakwaterowania dla studentów odbywających staż powyżej 50 km poza miejscem zamieszkania

Kryteria rekrutacji:
 • średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze studiów z 5 semestru
 • rozwiązanie case study

W przypadku posiadania jednakowej średniej ocen będą przyznawane punkty dodatkowe za:
 • uczestnictwo w zespołach projektowych, organizacjach studenckich, kołach naukowych
 • dodatkową aktywność, udział w wolontariatach, kursach i szkoleniach zawodowych, przyznane nagrody

Szczegółowe informacje (Regulamin staży studenckich wraz załącznikami) znajdą Państwo na stronie projektu: http://www.up.wroc.pl/projekt-staze.


Osoby do kontaktu:


Opiekun staży - dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw.

Pracownik Dziekanatu Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego – mgr inż. Ewa Wleklińska


UWAGA!!!
Liczba miejsc ograniczona !!!!