Rzeczpospolita Polska

Aplikacja MyGreenSpace dostępna za darmo dla studentów

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
mygreenspace_dla_studentow


Aplikacja do projektowania ogrodów MyGreenSpace od października 2016 r. jest dostępna za darmo dla wszystkich studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Aplikacja między innymi sama generuje widok 3D z 2D (nie ma potrzeby modelowania 3D) oraz umożliwia konsultowanie projektu z innymi użytkownikami online. Aby uzyskać dostęp, należy zgłosić się przesyłając nr legitymacji studenckiej.

Zgłoszenia są przyjmowane przez stronę: http://dlastudentow.mygreenspace.pl.