Rzeczpospolita Polska

MINIATURA – nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

miniatura

Terminy: nabór wniosków od 3 kwietnia 2017 r.

Kto: osoby, które uzyskały stopień doktora do 12 lat przed wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały projektem badawczym i nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie NCN

Budżet: wysokość pojedynczego grantu - od 5 do 50 tys. zł; budżet całego konkursu wynosi 12 mln zł

Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

"Małe granty" będą mogły trwać do 12 miesięcy. W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania. Planowany czas rozstrzygania edycji konkursu to 3 miesiące.

Więcej informacji