Rzeczpospolita Polska

Nabór wniosków w ramach konkursu ERC Consolidator Grant

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Logo European Research Council

Do 9 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Budżet konkursu wynosi 575 mln euro.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom.

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.

Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro.

Wnioskodawca: Osoba, która uzyskała swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.

Strona internetowa konkursu ERC Consolidator Grant