Rzeczpospolita Polska

Stypendium Rektora - lista osób, którym przyznano stypendium

inauguracja


Uwaga, lista osób, którym zostało przyznane stypendium Rektora dostępna jest już w zakładce stypendium Rektora.


Gratulujemy!