Rzeczpospolita Polska

Nabór wniosków do VII edycji konkursu "Student-Wynalazca"

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

wynalazca

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie na stronie KONKURSU  „STUDENT-WYNALAZCA”