Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

UWAGA! 21 grudnia zajęcia odbywają się według rozkładów piątkowych

2017-12-20
21 grudnia (czwartek) zajęcia odbywają się według rozkładów zajęć piątkowych.

Zostań Ambasadorem BASF na swojej uczelni

2017-12-21
Program skierowany jest do studentów 3 uczelni wyższych: SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wymiana pracowników w projektach RISE Horyzont 2020, Maria Skłodowska-Curie – Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

2017-12-21

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu RISR - Horyzont 2020.

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa 2018

2017-12-15
The American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zbierają nominacje do trzeciego konkursu o Polsko‐Amerykańską Nagrodę Naukową (PLUS).

Rekrutacja na interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

2017-12-15
Rekrutacja na finansowane przez NCBiR studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”.

Informacje dot. rozliczenia podatku dochodowego oraz rozliczenia wydatków za 2017 rok

Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz rozliczenia wydatków za 2017 rok.

Studencki sztab WOŚP na UPWr – nabór wolontariuszy

2017-12-13
Samorząd Studentów UPWr organizuje pierwszy we Wrocławiu studencki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i poszukuje wolontariuszy.

Stypendia Wyszehradzkie dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich

2017-12-12

Pobyt naukowy w instytucjach szkolnictwa wyższego w regionie Grupy Wyszechradzkiej, a także w krajach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Konkurs na stanowisko Prezesa zarządu spółki Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o.

2017-12-11
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) jako inicjator – wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wykonawca – programu społeczno-gospodarczego pod nazwą „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Prezesa zarządu spółki Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o.

II konkurs w programie "Innowacyjny doktorat"

2017-12-07
Do konkursu mogą przystąpić doktoranci I, II, III roku studiów doktoranckich oraz asystenci do 3. roku od daty zatrudnienia w Uczelni, którzy nie ukończyli 30-ego roku życia.