Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Rekrutacja na interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

2017-12-15
Rekrutacja na finansowane przez NCBiR studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”.

Studencki sztab WOŚP na UPWr – nabór wolontariuszy

2017-12-13
Samorząd Studentów UPWr organizuje pierwszy we Wrocławiu studencki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i poszukuje wolontariuszy.

Stypendia Wyszehradzkie dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich

2017-12-12

Pobyt naukowy w instytucjach szkolnictwa wyższego w regionie Grupy Wyszechradzkiej, a także w krajach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Konkurs na stanowisko Prezesa zarządu spółki Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o.

2017-12-11
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) jako inicjator – wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wykonawca – programu społeczno-gospodarczego pod nazwą „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Prezesa zarządu spółki Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o.

II konkurs w programie "Innowacyjny doktorat"

2017-12-07
Do konkursu mogą przystąpić doktoranci I, II, III roku studiów doktoranckich oraz asystenci do 3. roku od daty zatrudnienia w Uczelni, którzy nie ukończyli 30-ego roku życia.

Godziny rektorskie – 6 grudnia

2017-12-05
Godziny wolne od zajęć dydaktycznych – 6 grudnia.

I Dzień Doktoranta UPWr

2017-12-04
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na I Dzień Doktoranta UPWr, który odbędzie się 16 grudnia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

XVI Dzień Aktywności Studenckiej

2017-12-04

Zapraszamy do udziału w XVI Dniu Aktywności Studenckiej, organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu! Wydarzenie jest poświęcone Studenckim Kołom Naukowym, Grupom Twórczym i Organizacjom Studenckim, działającym przy naszej Uczelni. W tym roku zaprezentuje się ponad 45 grup, reprezentujących wszystkie Wydziały UP.

Grudniowa PIJAFKA - zapraszamy!

2017-12-01
Zapraszamy na kolejną akcję krwiodawstwa PIJAFKA, która odbędzie się w dniach 13-14 grudnia w Centrum Naukowo Dydaktycznym UPWr. 

Ubezpieczenie NNW - tylko do 5 grudnia

2017-12-01

Uprzejmie przypominamy, że tylko do dnia 5 grudnia można ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.