Rzeczpospolita Polska

Program Mobilność Plus - nabór wniosków

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
Dział Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o V edycji konkursu Mobilność Plus przygotowanej przez MNiSW.

Głównym zamierzeniem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych badaczy, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu można pozyskać środki w wysokości:
  • 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu
  • 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
  • 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu
Adresatami konkursu są:
  • młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:
  • zatrudnieni w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:
  • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi
  • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi
  • uczestnikami studiów doktoranckich.
Nabór wniosków: od 2.01.2016 do 15.03.2017

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html