Rzeczpospolita Polska

Karta obiegowa po ukończeniu studiów I stopnia – zmiana zasad

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Każdy student kończący studia I stopnia zobowiązany jest do złożenia tzw. obiegówki, czyli karty zobowiązań studenta.

Studenci, powinni uzyskać wpisy z następujących jednostek uczelni:
  1. Biblioteka Główna
  2. Dział Spraw Studenckich lub Biuro Obsługi Studentów

Wypełnioną obiegówkę należy złożyć w dziekanacie podczas odbierania dyplomu ukończenia studiów.


Uwaga!
Od 16 stycznia 2017 r. zmianie ulegają zasady wypełniania karty zobowiązań dla studentów nie posiadających zameldowania we Wrocławiu. Nie ma już konieczności zdobywania wpisów o braku zobowiązań w domach studenckich.