Rzeczpospolita Polska

Ubezpieczenie NNW – termin zbierania składek przedłużony do 6 marca

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


Uruchomiony zostaje dodatkowy termin zbierania składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń SS.A. Vienna Insurance Group, wybranym dla Uczelni przez brokera.

Pracownicy, doktoranci oraz studencki będą mogli się ubezpieczyć w Dziale Spraw Studenckich pok. nr 6. Składki zbierane będą w terminie 20.02–6.03.2017r., w godz. 8.00–15.00.

Wysokość składki: 60 zł od osoby (przy sumie ubezpieczenia 40 000 zł),

Okres ubezpieczenia: od dnia ubezpieczenia do 30.09.2017r.

Każdy zainteresowany otrzyma Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz wynegocjowane dodatkowe warunki na płycie CD, po uiszczeniu składki.

Zainteresowani ubezpieczeniem proszeni są o zgłaszanie się osobiście, w celu podania swoich danych oraz złożenia podpisu na liście ubezpieczonych (wymóg nowej ustawy).