Rzeczpospolita Polska

Collaborative Doctoral Partnerships – nowy program JRC

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) ogłosiło pilotażowy projekt pt. „Collaborative Doctoral Partnerships” adresowany do instytucji kształcących doktorantów. Celem jest nawiązanie strategicznej współpracy między JRC a uczelniami, instytutami z krajów UE w zakresie wspólnego szkolenia doktorantów w wyznaczonych obszarach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia europejskiej polityki w zakresie badań oraz z wykorzystaniem tzw. umiejętności miękkich. Termin na zgłaszanie przez instytucje chęci udziału w projekcie upływa 15 marca 2017 r.

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/cdp-call-for-expression-of-interest_en.pdf