Rzeczpospolita Polska

VI edycja programu "Mozart"

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

plakat_mozart


W RAMACH VI EDYCJI PROGRAMU:

  • Miasto Wrocław dofinansuje maksymalnie 30 partnerstw;
  • projekty realizowane będą w wymiarze czasu pracy: 32 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy;
  • kwota dofinansowania ze strony budżetu Miasta (wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 zł brutto/mies. – dofinansowanie to stanowi pomoc de minimis dla firm;
  • dofinansowane zostaną partnerstwa zorientowane na rozwój rynku pracy poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań;
  • wartością dodaną projektów jest pozytywny wpływ na macierzyste środowisko pracy naukowca, a także możliwość kontynuacji pracy w ramach szerszych programów badawczych.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE – ZGŁOSZENIA:

  • wnioski o dofinansowanie partnerstwa należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego http://wca.wroc.pl/formularz-o-dofinansowanie-partnerstwa do 31.05.2017 r.
  • więcej szczegółowych informacji na temat Programu znajdą Państwo na naszej stronie www.wca.wroc.pl oraz na organizowanych przez WCA spotkaniach informacyjnych.Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Wrocławskiego Centrum Akademickiego:


Anna Gil, koordynator programu

tel.: 71 770 20 05

Anna Banaś, opiekun partnerstw

tel.: 71 798 13 13

Kamila Bielawska, opiekun partnerstw

tel.: 71 798 13 14

Małgorzata Lulkiewicz, opiekun partnerstw

tel. 71 786 70 53