Rzeczpospolita Polska

Zmarł prof. Eugeniusz Kołota

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

nekrolog2

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 kwietnia 2017 roku

zmarł

Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota

były Prorektor ds. RZD i Współpracy z Gospodarką Narodową

i były Kierownik Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

Prodziekan Wydziału Rolniczego ds. dydaktyki i wychowania AR w Szczecinie


Światowej sławy specjalista z zakresu warzywnictwa,

Twórca studiów ogrodniczych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym UP we Wrocławiu.


Członek International Society for Horticultural Science oraz grup roboczych ISHS: Timing Field Production of Vegetables i Vegetable Nutrition and Fertilization, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTNO i Przewodniczący Wrocławskiego oddziału PTNO, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa, Członek: Prezydium Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN oraz członek Prezydium Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Przewodniczący Sekcji Ogrodniczej KBN oraz Panelu Nauk o Roślinach Uprawnych MNiSW,  Członek Zespołu Ekspertów Ministra w zakresie nauk rolniczych MEN.
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Zasłużonym dla Rolnictwa, Medalem PTNO, Medalami: Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i za Zasługi dla Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu, Medalem Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie, Medalem za Zasługi dla Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa AR w Szczecinie, Medalem 30-lecia Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie.

Wybitny naukowiec, pedagog, wychowawca kadr naukowych i wielu pokoleń młodzieży.

                                                                

Pozostanie w naszej pamięci!


Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

   Dziekan, Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

                                     Pracownicy Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuNabożeństwo żałobne zostanie odprawione 6 kwietnia 2017 roku o godz. 10.40 w kaplicy cmentarza na Osobowicach

Wyjazd autokaru o godz 9.40 z parkingu przy budynku CDN (pl. Grunwaldzki 24A)