Rzeczpospolita Polska

Narodowy Kongres Nauki „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Narodowy Kongres Nauki


Rozpoczęła się rejestracjęana kolejną konferencję programową NKN „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia.

Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę. Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce, oraz czy podział ten ma być trwały, czy uczelnie mogą starać się o awans do elity.

Dyskutować będziemy także o przyszłości wyższego szkolnictwa zawodowego, którego funkcjonowanie budzi obecnie wiele zastrzeżeń. Kolejną kwestią będzie miejsce w nowym systemie Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych.

Formularz zgłoszeniowy, program i informacje logistyczne:

http://www.nauka.gov.pl/zroznicowanie-modeli-uczelni-i-instytucji-badawczych-kierunek-i-instrumenty-zmian/