Rzeczpospolita Polska

TANDEM – polsko-niemiecka wymiana kulturalno-językowa dla studentów

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
tandem


Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS) zaprasza na wakacyjny kurs językowy oparty na metodzie tandemowej. Forma kursu jest wyjątkowa – jedną połowę uczestników stanowią Polacy uczący się niemieckiego, natomiast drugą – Niemcy uczący się polskiego.

W tym roku kurs odbędzie w Melaune w Niemczech. Poza zajęciami, dla uczestników przygotowany zostanie bogaty program kulturalny (m.in. wycieczki do Wrocławia i Drezna, warsztaty i imprezy integracyjne).

Środki na organizację projektu GFPS pozyskuje z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

GFPS pokrywa następujące koszty (częściowe stypendia):

– uczestnictwa w kursie,
– wyżywienia,
– zakwaterowania,
– pełnego programu kulturalnego.


Uczestnicy we własnym zakresie opłacają koszty:

– dojazdu do ośrodka,
– ew. indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego (zapewniamy ubezpieczenie grupowe),
– ponadto uczestnicy wnoszą dotację w wysokości 500 PLN na rzecz GFPS – Polska.


Co zrobić, żeby wziąć udział w tandemowym kursie językowym GFPS?

– wypełnić formularz zgłoszeniowy,
– napisać list motywacyjny w języku polskim i niemieckim,
– załączyć kopię (ksero) świadectwa nauki lub znajomości języka (np. świadectwo szkolne).

Kompletny wniosek wraz z listem motywacyjnym oraz świadectwem znajomości języka niemieckiego należy wysłać drogą e-mailową na adres: .


Więcej informacji na stronie:

http://www.gfps.pl/pl/tandem/