Rzeczpospolita Polska

Studia podyplomowe – rekrutacja

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
podyplomowe


Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – warto zwrócić uwagę na terminy naborów.

Od października ruszają następujące kierunki studiów:

 • Technologia piwowarstwa – nabór do 31 lipca,

 • Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej – nabór do 15 września,

 • Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących – nabór do 15 września,

 • Wycena nieruchomości – nabór do 15 września,

 • Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności – nabór do 30 września,

 • Zioła i nutraceutyki – ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia – nabór do 30 września,

 • Technologia winiarstwa – nabór do połowy października,

 • Agro-Unia – nabór do 19 października,

 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi – studia zostaną uruchomione po zebraniu grupy,

 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia zostaną uruchomione po zebraniu grupy.


Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – nabór do 30 września (więcej informacji na stronie: www.up.wroc.pl/bhp.