Rzeczpospolita Polska

Najlepszy Dyplom Roku – edycja 2017

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

dyplom

 

Wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje przedsięwzięcie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”, którego celem jest promocja i wsparcie najlepszych absolwentów dolnośląskich uczelni.

Projekt zakłada wyłonienie z grona tegorocznych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu maksymalnie trzech autorów najlepszych prac dyplomowych, którzy otrzymają nagrody finansowe.

Kandydatów do nagrody, po dwóch z każdego z wydziałów, przedstawiają dziekani.

Kandydat do nagrody musi spełniać następujące warunki:

  • ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,
  • wysoka średnia z całego toku studiów,
  • przygotowanie i obrona w terminie pracy dyplomowej o charakterze naukowym i otrzymanie oceny bardzo dobrej (dla kandydatów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – złożenie egzaminów przewidzianych w toku studiów),
  • otrzymanie na dyplomie ukończenia studiów oceny bardzo dobrej,
  • wykazanie się aktywną i twórczą pracą na rzecz uczelni i środowiska akademickiego, osiągnięcia naukowe, działania na rzecz środowiska lokalnego.

Laureatów nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” spośród zgłoszonych kandydatur wybiera powołana do tego celu komisja.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018.