Rzeczpospolita Polska

Granty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
fnp_logo
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu programach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe.

O granty na realizację badań w Polsce ubiegać się mogą badacze z całego świata, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.


fnp_2_first_teamgranty na stworzenie pierwszych zespołów badawczych

30 mln zł mogą zdobyć łącznie młodzi badacze w bieżącym konkursie w programie FIRST TEAM. Oferuje on trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Granty te mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych.
  • Szczegóły na stronie programu: FIRST TEAM
  • Krótka animacją o programie FIRST TEAM: Zobacz film
  • Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela koordynatorka programu FIRST TEAM: dr Anna Raiter-Smiljanic; tel. 22 311 84 42fnp_3_hominggranty na staże podoktorskie dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

fnp_4_powroty granty dla młodych badaczy powracających po przerwie do pracy naukowej

Naukowcy, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce mogą skorzystać z oferty grantów „powrotowych” w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt trwający 2 lata w programie HOMING. Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej np. z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł. W obu programach projekty mogą być realizowane zarówno w jednostkach naukowych, jak i przedsiębiorstwach.
  • Szczegóły na stronie programu: HOMING
  • Szczegóły na stronie programu: POWROTY
  • Krótka animacja o programie HOMING: Zobacz film
  • Krótka animacja o programie POWROTY: Zobacz film
  • Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają koordynatorki programów: HOMING - dr Monika Biłas – Henne, tel. 22 845 95 17; POWROTY - dr Joanna Rutkowska, tel. 22 845 95 33
fnp_7_team-tech Core Facility i Core Facility Plus - finansowanie zespołów wykorzystujących aparaturę badawczą do świadczenia usług 

Po raz kolejny Fundacja prowadzi też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. W bieżącym konkursie w obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.Termin składania wniosków do aktualnie trwających konkursów w programach FIRST TEAM, HOMING, POWROTY oraz TEAM-TECH Core Facility i Core Facility PLUS upływa 2 października 2017 r. Wszystkie programy są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
  

Dodatkowe materiały informacyjno-promocyjne do nieodpłatnego wykorzystania (plakaty; ulotki informacyjne o poszczególnych programach) można pobrać ze strony: http://www.fnp.org.pl/biuro_prasowe/pobierz-materialy-informacyjne/