Rzeczpospolita Polska

Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

zaproszenie

Rektor i Senat
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Uroczystość odbędzie się
14 listopada 2017 r. o godz. 12.00

Aula im. Jana Pawła II
w Centrum Dydaktyczno-Naukowym UPWr
pl. Grunwaldzki 24 A

 

Program

Mazurek Dąbrowskiego
Wystąpienie prof. Tadeusza Trziszki Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Wręczenie odznaczeń
Wręczenie Nagród Rektora
Wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. Andrzejowi Grzywaczowi
Wystąpienia zaproszonych gości
Gaudeamus

 

Uroczystość uświetni występ Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod dyrekcją prof. Alana Urbanka

 

 


 

zaproszenie

RECTOR and THE SENATE
of THE WROCŁAW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES

 

cordially invite you to

 

  our Annual University Day Celebration

 

to be held
in the John Paul II Auditorium
at the Centre for Teaching and Research
on November 14th 2017 at 12:00
Location: 24A Plac Grunwaldzki

 

Agenda

Singing national anthem – Mazurek Dąbrowskiego
Speech by Professor Tadeusz Trziszka, Rector
Presentation of Honors and Rector’s Awards
Conferment of the honorary doctorate on Professor Andrzej Grzywacz
Speeches of invited guests
Singing Gaudeamus

 

The University Choir conducted by Professor Alan Urbanek