Rzeczpospolita Polska

IV Wrocławski GIS Day

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

gis_day_2017-1

Zapraszamy na GIS-Day

15-16 listopada 2017 
Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej 
bud. D-20, ul. Janiszewskiego 8

Celem dnia GIS-u jest popularyzacja geoinformatyki oraz prezentacja możliwości, które niesie ze sobą wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w administracji publicznej, szkolnictwie, przemyśle, usługach, a także życiu codziennym. Od kilkunastu już lat GIS zyskuje na popularności i jest coraz szerzej wykorzystywanym w geografii oraz innych naukowach (m.in. biologii, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej, architekturze, urbanistyce) narzędziem badań, które służy także jako podstawowe środowisko wykonywania analiz i ułatwia wizualizację wyników.

Wrocławski GIS Day organizowany jest przez koła naukowe z trzech czołowych wrocławskich uczelni: Koło Naukowo-Badawcze GIS działające na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Studenckie Koło Naukowe Geodetów działające na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji http://wroclawskigisday.pl/