Rzeczpospolita Polska

Stypendium Rektora – lista osób

inauguracja


Uwaga, lista osób, którym zostało przyznane stypendium Rektora dostępna jest już w zakładce stypendium Rektora.


Gratulujemy!