Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

Stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019

2018-12-10
Lista osób którym zostało przyznane stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019.

Szkolenie z wykorzystania Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON)

2018-12-11Wrocław

Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza studentów i pracowników naukowych na „Szkolenie z wykorzystania Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON)”

Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób – konsultacje

2018-12-12
W ślad za informacją otrzymaną z sekretariatu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), uprzejmie informujemy, że w w dniu 5. grudnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach POWER, rozpoczęło konsultacje społeczne dokumentu pt. „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

Webinarium dla doktorantów – przybliżamy Program im. Iwanowskiej

2018-12-03
NAWA zaprasza serdecznie wszystkich doktorantów zainteresowanych złożeniem wniosku w Programie im. Iwanowskiej do uczestnictwa w webinarium.

II Dzień Doktoranta UPWr

2018-12-06
Samorząd Doktorantów UPWr ma przyjemność zaprosić doktorantów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na „II Dzień Doktoranta UPWr”, który odbędzie się 15.12.2018 r. w sali 018 w Centrum Dydaktyczno-Naukowym (Plac Grunwaldzki 24A) w godzinach 9:00-15:00.

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2018-11-29
Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.

Lista osób którym zostało przyznane stypendium rektora w roku akademickim 2018-2019

2018-12-06

Lista osób którym zostało przyznane stypendium rektora w roku akademickim 2018-2019

DKMS na UPWr – akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych

2018-12-10
10 grudnia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu startuje rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych. Akcja potrwa do czwartku 13 grudnia i odbędzie się na 3 wydziałach: Biotechnologii i Nauk o Żywności, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Medycyny Weterynaryjnej.