Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

Konkursy w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Wnioski do 5 marca

2018-02-19

Do 5 marca można składać wnioski w piątym konkursie w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie 37 mln zł.

Szkolenie "Nowa norma ISO/IEC 17025:2017 - Podstawy dla osób planujących rozpocząć pracę w laboratorium"

2018-02-19

Zapraszamy na cykl szkoleń skierowanych do studentów, którzy nie podjęli jeszcze pracy w zawodzie. Zdobądź praktyczną wiedzę i wskazówki odnośnie pracy w laboratorium!

Ogłoszono konkurs Regionalne Agendy Badawczo-Rozwojowe (RANB)

2018-02-19
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/4.1.2/2018 RANB.

Bezpłatny kurs Excela dla studentów

2018-02-16
Podczas wykładu, który odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu poznasz wiele funkcji i zastosowań Excela – być może część z nich znasz, a być może o niektórych dopiero usłyszysz. Oprócz samej wiedzy przedstawimy Ci wyniki naszego badania – sprawdziliśmy ilu pracodawców wymaga znajomości Excela na rynku, wiemy też w jakich branżach jest on najbardziej pożądaną umiejętnością.

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2018-01-31

Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.

IX edycja Programu LIDER

2018-02-16
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Studenci mają głos! Weź udział w ocenie zajęć dydaktycznych

2018-01-17
Od 14 do 24 lutego 2018 r. na indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety do oceny zajęć dydaktycznych.

Dodatkowy termin zbierania składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

2018-02-15
Uruchomiony zostaje dodatkowy termin zbierania składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, wybranym dla Uczelni przez brokera.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

2018-01-29
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Zakładzie Nauk Humanistycznych, Studium Języków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną.

Trwa nabór wniosków do konkursu MSCA RISE – zapraszamy na konsultacje!

2018-02-15
Termin składania wniosków na otwarty konkurs w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange upływa 21 marca 2018 r. O grant może aplikować konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji znajdujących się w trzech różnych krajach. Powyżej tego minimum może zostać włączona dowolna liczba instytucji.