Rzeczpospolita Polska

Studia i co dalej? Program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Program szkoleniowo-mentoringowy

TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach Programu mentorzy i eksperci – absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programu Fulbrighta – będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Edycja 2018, która potrwa od marca 2018 do czerwca 2018, oferuje Uczestnikom:

 • udział w mentoringu indywidualnym,
 • udział w sesjach szkoleniowych z rozwijania kompetencji interpersonalnych,
 • pracę w projekcie “Team Project” nad rozwiązaniem problemów społecznych.

Sesje szkoleniowe będą obejmowały wybrane tematy szkoleń, np.:

 • komunikacja interpersonalna,
 • budowanie marki własnej,
 • budowanie zespołu i przywództwo,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zarządzanie indywidualnym projektem naukowym,
 • zarządzanie zmianą,
 • emisja głosu i konstrukcja wypowiedzi,
 • codzienny bohater – kształtowanie postaw prospołecznych.

Udział w programie jest bezpłatny, koszty związane z udziałem w TopMinds BootCamp oraz sesjach szkoleniowych (noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe) pokrywają Organizatorzy. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Aby zgłosić się do Programu należy wypełnić formularz rekrutacyjny.

Ważne daty:

 • Rekrutacja do Programu 08.01.2018 – 21.01.2018
 • Wyniki rekrutacji – 15.02.2018
 • TopMinds BootCamp – 02-03-04.03.2018, okolice Warszawy
 • Sesje szkoleniowe: 13-14.04.2018, 11-12.05.2018, 01-02.06.2018, Warszawa
 • Zakończenie Programu – 26.06.2018, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

Program wspierają: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada USA w Warszawie oraz Collegium Wratislaviense i Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o.

Inicjatywa jest finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” na lata 2017 – 2019.