Rzeczpospolita Polska

Zaproszenie do udziału w konferencji „Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Szanowni Państwo,

Politechnika Wrocławska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?”, która odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 25 stycznia 2018 r. w Auli Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej.

Konferencja odbędzie się w ramach cyklu międzynarodowych seminariów eksperckich tzw. „Roving Seminars”, organizowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) we współpracy z trzema polskimi uczelniami w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu w dniach 23-25 stycznia 2018 r.

Konferencja zainauguruje obchody szczególnego jubileuszu – 100 rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia Urzędu Patentowego na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Własność intelektualna (IP) jest istotnym elementem dzisiejszej gospodarki opartej na wiedzy, a jej efektywne wykorzystanie ma coraz większe znaczenie dla biznesu. Narzędzia i procedury oferowane przez WIPO są ważnym źródłem informacji dla przedsiębiorstw przemysłowych i komercyjnych, publicznych i prywatnych inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji zajmujących się rozwojem badań naukowych oraz innych podmiotów wszystkich sektorów gospodarki.

Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dot. ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę dot. prowadzenia poszukiwań oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.

Warto zaznaczyć, że powyższe zagadnienia, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie są powszechnie dostępne i nie zostały także ujęte w dotychczasowych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminaria będą zatem okazją do uzyskania nowej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Będą również doskonałą platformą współpracy, która wpłynie na zwiększenie liczby zgłoszeń i podniesienie ich jakości, a także stworzy dla uzyskanych praw wyłącznych szerszą i lepszą możliwość transferu technologii.

„Roving Seminars” adresowane są w szczególności do przedsiębiorców, rzeczników patentowych oraz prawników, a także przedstawicieli otoczenia biznesu oraz środowiska akademickiego.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja on-line: https://www.uprp.pl/roving-seminars-2018

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium oraz konsultacjach z międzynarodowymi ekspertami!

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel: +48 71 320 23 31
fax: + 48 71 328 32 45
biznes.pwr.edu.pl