Rzeczpospolita Polska

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
zapisy_na_przedmioty_ogolnouczelniane_01

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Zakładzie Nauk Humanistycznych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSul.

Jak się zapisać?

  1. Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu w terminie, nie będzie miał możliwości uczestniczenia w zajęciach, co wiąże się z brakiem zaliczenia.
  2. W semestrze letnim 2018 zapisy odbywają się:
    - od 14 lutego 2018 od godz. 8:00 do 15 lutego 2018 do godz. 23:59
    (dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnej weterynarii),
    - od 1 do 6 marca 2018 (dla studentów niestacjonarnych pozostałych kierunków).
  3. Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).
  4. Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/.

Oferta kursów i reguły organizacyjne