Rzeczpospolita Polska

Zmarła prof. zw. dr hab. Maria Radomska

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

 


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 8 kwietnia 2018 roku zmarła w wieku 90 lat

Ś P.

Prof. zw. dr hab. Maria Radomska

wieloletni nauczyciel w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a następnie Zamiejscowego Wydziału krakowskiej AR w Rzeszowie, później Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pracę na wrocławskiej uczelni Pani Profesor rozpoczęła w 1949 r. uzyskując tu kolejne stopnie naukowe. Od roku 1981 kierowała Instytutem Technologii Produkcji Rolniczej, w latach 1991–1993 była dziekanem na uczelni rzeszowskiej.

Sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, żołnierz Armii Krajowej oraz 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jeniec wojenny w Karnym Obozie Jenieckim Kobiet-Żołnierzy AK w Oberlangen, podporucznik Wojska Polskiego.

Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem "Pro Memoria".

Odeszła od nas wybitna Uczona i Pedagog, Wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, Człowiek wielkiego formatu, szlachetny i prawy, żarliwa Patriotka.

Rektor i Senat
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Msza św. żałobna odbędzie się w poniedziałek 16 kwietnia 2018 roku o godz.12.00 w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Pogrzeb odbędzie się na tamtejszym cmentarzu.