Rzeczpospolita Polska

Stypendia Rządu Francuskiego

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

  • Dla kogo? pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców
  • Czas trwania: od 1 do 3 miesiący. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2018 roku.
  • Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
  • Najpóźniej do północy: 16 maja 2018 roku.

Stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Na laureata czeka miesięczny pobyt badawczy we Francji.

Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego konkursu Prix Galien Polska nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie.

  • Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1700 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
  • Najpóźniej do północy: 27 kwietnia 2018 roku.

więcej informacji

 

Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji , 4. edycja

Kiedy? 12 czerwca 2018, 9.30–16.30

Gdzie? Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa

Cele:

  • Promocja polsko-francuskiej współpracy w zakresie badań i innowacji
  • Obchody 60 lat istnienia Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
  • Zaakcentowanie możliwości oferowanych przez europejskie programy badawcze

Uczestnicy: naukowcy, francuscy i polscy operatorzy naukowi, działy R&D przedsiębiorstw, uczelniane biura współpracy z zagranicą, studenci

więcej informacji

 

Celem tego dwustronnego programu badań jest rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej na wysokim poziomie pomiędzy francuskimi i polskimi zespołami badawczymi, poprzez wspieranie nowo nawiązywanej współpracy, włączanie w nią młodych naukowców i doktorantów oraz otwieranie perspektyw na prowadzenie projektów europejskich.

więcej informacji