Rzeczpospolita Polska

Zmarł prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 24 kwietnia 2018 r. zmarł

śp.
prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz

Odszedł od nas pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
od wielu lat nieprzerwanie związany z Katedrą Genetyki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, medalami Komisji Edukacji Narodowej, za współpracę z KGHM z okazji XXXV Lat Polskiej Miedzi i za zasługi dla UPWr, wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i 22-krotnie nagrodą rektora UPWr.

Uhonorowany nagrodą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola im. prof. Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz wieloma odznaczeniami za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Organizator Wieczorów Pawłowickich, które na stałe wpisały się do muzycznego kalendarza Wrocławia oraz Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku.

Przewodniczący wielu komitetów naukowych, międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji. Autor ponad 270 publikacji naukowych, w tym 157 oryginalnych prac twórczych i monografii.

Wielki uczony i zootechnik, twórca szkoły naukowej, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Wielce życzliwy i dobry Człowiek.


Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Uroczystości żałobne odbędą się w piątek 27 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Smętnej (Sępolno).