Rzeczpospolita Polska

Nabór na I semestr Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


Rekrutacja dotyczy studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą studentami studiów II stopnia.

O przyjęcie na MSP mogą ubiegać się również studenci studiów doktoranckich UPWr.

Podania, zaakceptowane przez dziekana, należy składać do Biura Obsługi Studentów (gmach główny UPWr pokój 046) do 15 września 2018 r.


Więcej informacji:

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne