Rzeczpospolita Polska

Uniwersytet Dzieci – rekrutacja tylko do 6 czerwca

 uniwersytetdzieci

Tylko do 6 czerwca trwa rekrutacja na zajęcia Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu

Jak zachęcić dziecko do odkrywania świata i zdobywania wiedzy? Wystarczy rozbudzić jego naturalną ciekawość i pozwolić na zadawanie pytań. Od 11 lat naukowcy i specjaliści Uniwersytetu Dzieci prowadzą angażujące zajęcia, pełne eksperymentów, twórczej zabawy i ciekawostek z różnych dziedzin nauki. Nasi studenci w trakcie inspirujących wykładów i warsztatów doświadczają, aktywnie uczestniczą w zajęciach i dzięki temu zapamiętują mnóstwo informacji. Wiedza przekazywana jest w przystępny i obrazowy sposób, tak aby dzieci mogły zrozumieć wiele zagadnień, a następnie wykorzystywać je w praktyce.

Uniwersytet Dzieci to cykl wykładów i warsztatów przygotowanych po to, by dzieciom, które z natury są ciekawe, udostępniać najlepsze źródła wiedzy, rozwijać chęć poznawania i pomagać w rozwoju intelektualnym oraz twórczym myśleniu.

Program Uniwersytetu Dzieci przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Program wykładów i warsztatów na każdym kierunku studiów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty, w salach uczelni wyższych oraz innych specjalistycznych miejscach i zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki. Program studiów jest podzielony na pięć kierunków:

  • Odkrywanie (6-7 lat)
  • Inspiracje (8-9 lat)
  • Tematy (10 -11 lat)
  • Mistrz i Uczeń (12-13 lat)
  • Nauka do kwadratu (14-16 lat)

Wśród prowadzących zajęcia w roku akademickim 2018/2019 znajdą się naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dr hab. Wojciech Kilian, dr Marek Brennensthul, dr Przemysław Bukowski, Agata Włóka, Maciej Rdzanek, Anna Wyrostek i Paulina Cholewińska.


Szczegóły rekrutacji