Rzeczpospolita Polska

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej na wyjazdy do USA

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


Fundacja Kościuszkowska zaprasza polskich naukowców do starania się o stypendia Fundacji na wyjazdy do USA w roku akademickim 2019/2020.


Stypendia przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych i wykładów osób znajdujących się na różnych etapach kariery, również dla doktorantów. Nie ma żadnych limitów wiekowych i ograniczeń w odniesieniu do dziedziny lub dyscypliny nauki. Kandydaci muszą posiadać jednak co najmniej tytuł zawodowy magistra.

Warunkiem starania się o pomoc finansową Fundacji jest zaproszenie od instytucji amerykańskiej, przesłanie odpowiednich dokumentów oraz pomyślne przejście przez proces rekrutacyjny. Stypendia przeznaczone są wyłącznie dla obywateli polskich na stałe zamieszkałych w Polsce.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 października.

Więcej informacji