Rzeczpospolita Polska

Dni wstępne dla studentów I roku

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach Dnia Wstępnego - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Harmonogram