Rzeczpospolita Polska

Dni wstępne dla studentów I roku

Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach Dnia Wstępnego - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Harmonogram