Rzeczpospolita Polska

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
zapisy_na_przedmioty_ogolnouczelniane_01

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauko Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSul.

Nie dotyczy studentów I semestru.

Jak się zapisać?

  1. Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu w terminie, nie będzie miał możliwości uczestniczenia w zajęciach, co wiąże się z brakiem zaliczenia.
  2. W semestrze zimowym 2018/2019 zapisy odbywają się:
    - dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnej weterynarii od 25 września 2018 od 8:00 do 27 września 2018 do 23:59,
    - dla studentów studiów niestacjonarnych z wyjątkiem weterynarii od 11 października 2018 od 8:00 do 13 października 2018 do 23:59.
  3. Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).
  4. Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/. Instrukcja szczegółowa.


Oferta kursów i reguły organizacyjne

Uwaga Studenci II roku kierunku budownictwo, studia I stopnia!

Wyjątkowo w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 nie będzie można zapisać się na przedmiot ekonomiczny poprzez USOSweb. Zostaną Państwo zapisani na przedmiot ekonomiczny przez Dziekanat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Na język obcy i zajęcia z wychowania fizycznego nadal obowiązują zapisy przez USOSweb na dotychczasowych zasadach. Przepraszamy za utrudnienia.