Rzeczpospolita Polska

Dzień Informacyjny: Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka w programie Horyzont 2020

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Szanowni Państwo,

w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE mamy przyjemność zaprosić Państwa na otwarty Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.

Wydarzenie odbędzie się 10 października w Warszawie. O nowych tematach i perspektywach przyjętych dla 2. Wyzwania Społecznego w H2020 na lata 2018-2020 opowie przedstawiciel Komisji Europejskiej dr Tomasz Calikowski (Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji). Dodatkowo gośćmi specjalnymi i prelegentami będą:

  • prof. dr hab. Piotr Stypiński z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z pozyskania i realizacji dwóch projektów finansowanych przez program Horyzont 2020: EuroDairy oraz SUPER-G,
  • Pani Justyna Kulawik-Dutkowska reprezentująca inicjatywę EIT Food, która przedstawi możliwości współpracy pomiędzy podmiotami z Polski i Europy w obszarze badań, biznesu i edukacji w ramach EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS).

Tematyka konkursowa oferuje możliwość włączenia się we współpracę międzynarodową wielu podmiotom, w tym: instytucjom naukowym, dużemu przemysłowi, małym i średnim przedsiębiorstwom, grupom producenckim, grupom operacyjnym, klastrom z sektora rolno-spożywczego i biogospodarki oraz ośrodkom doradztwa rolniczego. Program Pracy na rok 2019 można pobrać tutaj.

Data otwarcia naboru wniosków do konkursów na 2019 rok: 16 października 2018 r. Łączny budżet na sfinansowanie 35 tematów wynosi ponad 466 milionów euro. Wnioski można składać w ramach następujących konkursów:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże wymagana jest wcześniejsza rejestracja elektroniczna – szczegóły w linku.

Spotkanie odbędzie się w budynku SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30 w Warszawie.

Zapraszamy do udziału!