Rzeczpospolita Polska

Stypendia rektora

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

UWAGA STUDENCI !

Od roku akademickiego 2018/2019 studenci ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów oprócz złożenia wniosku w formie papierowej (zał. 17 i 17a) zobowiązani są do wypełnienia w USOSweb danych dotyczących ww. stypendium. Wniosek w wersji elektronicznej należy zarejestrować w USOSWeb w terminie do 25 października 2018 r. Wniosek w wersji papierowej należy natomiast wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Studentów pok. 46 przy ul. Norwida 25, również do 25 października 2018 r.

W razie problemów z wypełnieniem lub zarejestrowaniem wniosku w USOSWeb prosimy o kontakt z Sekcją Systemów Dziekanatowych CSK pod adresem mailowym .

Wsparcia merytorycznego w zakresie zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów udziela Biuro Obsługi Studentów, pok. 46, tel. 071 320 5221.