Rzeczpospolita Polska

Konstytucja dla nauki - spotkanie informacyjne - godziny rektorskie

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Szanowni Państwo,


od 1 października obowiązuje nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, co dla polskich uczelni, w tym naszego Uniwersytetu, oznacza znaczące zmiany we wszystkich sferach działalności.

W związku z tym zapraszam na spotkanie informacyjne we wtorek, 16 października 2018, do Auli im. Jana Pawła II w CDN, w godzinach 14.00 – 16.00.

W programie przewidziano przedstawienie informacji o czekających nas zmianach i o sposobie wdrażania nowej Ustawy, w tym m.in. wyjaśnienia dotyczące konieczności składania przez pracowników oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie.

Zachęcam do zapoznawania się z dokumentami udostępnianymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://konstytucjadlanauki.gov.pl/) oraz tekstami publikowanymi w Głosie uczelni:

Dokąd zmierzamy pod rządami nowego prawa.

Konstytucja dla nauki – najważniejsze zapisy.

Istnieje możliwość przekazania uwag i pytań związanych z działalnością UPWr w kontekście nowej Ustawy, które według Państwa powinny zostać omówione podczas spotkania – prosimy nadsyłać je do 13 października na adres:

Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich osób, które swoją zawodową przyszłość wiążą z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i otwiera dwumiesięczne uczelniane konsultacje o kierunkach zmian na UPWr.

Liczę na Państwa obecność we wtorek, 16 października, a w kolejnych czekających nas miesiącach wyjątkowo intensywnej pracy, na odpowiedzialność i zaangażowanie.


prof. Tadeusz Trziszka

Rektor


Ze względu na znaczenie wdrażanych zmian dla nauczycieli akademickich i pracowników funkcyjnych, by umożliwić Państwu udział w tym spotkaniu, ogłaszam w jego terminie godziny rektorskie.