Rzeczpospolita Polska

Szkolenie „ABC przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020. Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

logo

Szkolenie

ABC przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020
Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne

 

Termin: 8 listopada 2018 r.

Miejsce: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław

Program:

8.30‑9.00 Rejestracja
9.00‑10.00 Możliwości udziału w programie Horyzont 2020. Dokumentacja konkursowa i zasady uczestnictwa.
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
10.00‑11.00 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
Część 1. Excellence - Naukowa i technologiczna doskonałość wniosku
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN
11.00‑11.30 Przerwa
11.30‑14.30 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
Część 2. Impact - Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
Część 3. Quality and efficiency of the implementation - Jakość i efektywność zarządzania projektem
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

Szkolenie finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego