Rzeczpospolita Polska

Z ORCID świat Cię widzi!

…W systemie komunikacji naukowej oraz w dystrybucji prestiżu (i funduszy) w nauce istotne jest to, aby wszystkie efekty naszej pracy były przypisane nam, a nie komuś innemu. Bo przecież chcemy, aby cytowania naszej pracy były liczone nam, a nie sąsiadowi, prawda?[1]

Czy jest to możliwe?

Identyfikator ORCID id – każdy naukowiec powinien go mieć zgodnie z:

Zarządzeniem nr 125/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2018 roku , w sprawie rejestracji w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID, od roku akademickiego 2018/2019 osoby prowadzące działalność naukową na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, są zobowiązane do rejestracji w systemie ORCID (Open Researcher and Contributor iD).

Ewaluacja 2021 id – każdy naukowiec powinien go mieć zgodnie z:

projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, identyfikator pełnić będzie znaczącą rolę w następnej ocenie uczelni wyższych. ORCID będzie musiał posiadać każdy, kogo osiągnięcia złożą się na oceniany dorobek danej jednostki.

Pracownicy prowadzący działalność naukową na UPWr proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie numeru identyfikatora ORCID do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego na adres: zgloszenie.publikacji@upwr.edu.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Kształcenia Użytkowników informacja.naukowa@upwr.edu.pl

id bez tajemnic!

Główny powód postania identyfikatora ORCID to potrzeba jednoznacznej identyfikacji osób w skali międzynarodowej. Częste błędy typograficzne, ortograficzne, brak spójności i niepowtarzalności w zapisie imion i nazwisk czy zmiany nazwisk, były/okazały się głównym impulsem do jego powstania. ORCID : sprzyja porządkowaniu informacji w przestrzeni elektronicznej, zwiększa zasięg dorobku naukowca.

id dla każdego badacza!

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to unikalny identyfikator cyfrowy dedykowany wszystkim naukowcom. Jest nadawany przez ORCID, Inc. – organizację typu non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszenia, wydawcy. Organizacja nadaje identyfikator od października 2012 roku i do tej pory z usługi skorzystało już ponad 4 740 000 osób (stan na maj 2018).

Z id naprawdę łatwiej!

ORCID umożliwia jednoznaczną identyfikację naukowca. Jest identyfikatorem intuicyjnym, uniwersalnym, darmowym oraz niezależnym od komercyjnych dostawców. Umożliwia zebranie kompletnego dorobku naukowca dzięki integracji z największymi bazami bibliograficznymi (Scopus, Web of Science, Google Scholar). ORCID coraz częściej jest wykorzystywany przez prestiżowe wydawnictwa jako identyfikator obowiązkowy na etapie zgłaszania tekstu do publikacji.

ABC id

Pytania związane z identyfikatorem ORCID proszę kierować do pracowników Działu Informacji Naukowej i Kształcenia Użytkowników: tel: 5156, 5446, e-mail: informacja.naukowa@upwr.edu.pl

Informacje szczegółowe o ORCID dostępne również na stronie www Biblioteki Głównej UPWr: http://www.bibl.up.wroc.pl/orcid.html

Barbara Barańska-Malinowska
Biblioteka Główna UPWr


[1] E. Kulczycki, ORCID – identyfikator, który każdy naukowiec powinien mieć [online] [dostęp: 15.10.2018].