Rzeczpospolita Polska

Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób – konsultacje

Szanowni Państwo Rektorzy – członkowie KRASP

W ślad za informacją otrzymaną z sekretariatu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), uprzejmie informujemy, że w w dniu 5. grudnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach POWER, rozpoczęło konsultacje społeczne dokumentu pt. „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Jednocześnie termin na nadsyłanie uwag i pomysłów jest bardzo krótki i upływa 12 grudnia. Na potrzeby konsultacji NCBR udostępniło formularz dostępny pod linkiem, który należy kierować na adres

Konsultowany dokument jest dostępny na stronie NCBR pod adresem: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POWER/03.05...PZ1_18/Modele_Uczelnia_dostepna_konsultacje_.pdf

Będzie on stanowił integralną część Regulaminu konkursu „Uczelnia dostępna” realizowanego w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegóły dotyczące planowanego konkursu

Biuro KRASP
Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel.: + 48 22 55 20 352
fax: 22 55 21 567

e-mail:
http://www.krasp.org.pl