Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Kurs języka polskiego prowadzony przez Fundację Ukraina (курс польского языка, курс польскої мови)

2019-12-18
kurs języka polskiego, курс польского языка,  курс польскої мови

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

2019-12-16
Uprzejmie informujemy, że Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019, które uzyskały pozytywną ocenę.

Spotkanie inauguracyjne projektu H2020 - GATHERS

2019-12-12

Spotkanie inauguracyjne projektu H2020 Twinning „GATHERS – Integration of Geodetic and imAging TecHniques for monitoring and modelling the Earth's surface defoRmations and Seismic risk” odbyło się w dniach 4-5 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (UPWr)

III Dzień Doktoranta

2019-12-11
Samorząd Doktorantów UPWr zaprasza wszystkich doktorantów i pracowników na III Dzień Doktoranta.

Zajęcia taneczne ZNP

2019-12-09
Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego organizuje zajęcia taneczne na które zaprasza wszystkich pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego.

Prośba o odbieranie decyzji dotyczących stypendium rektora

2019-12-06
Studentów, którzy nie odebrali jeszcze decyzji w sprawie stypendium rektora prosimy o pilne zgłoszenie się po ich odbiór.

Szkolenia organizowane w ramach projektu „Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”

2019-12-04
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY - NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych szkoleń w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz usług ekosystemowych.

Dzień Aktywności Studenckiej

2019-12-03
4 grudnia 2019, godz. 10-14. Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24A

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2019-12-02
Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.