Rzeczpospolita Polska

Nabór zgłoszeń do nagrody im. Artura Rojszczaka

ksfnpn
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach nagrody im. Artura Rojszczaka, która przyznawana jest przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.

Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.

Więcej informacji