Rzeczpospolita Polska

E(x)plory 2019 – konkurs naukowy dla studentów pierwszych lat


explory_logo


Do 31 stycznia 2019 r. można zgłaszać swoje propozycje w ramach Konkursu Naukowego E(x)plory. Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów, licealistów, uczniów szkół technicznych oraz studentów pierwszych lat uczelni wyższych. Pomysły ze wszystkich dziedzin nauki można zgłaszać indywidualnie lub w zespołach. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów zagranicznych wyjazdów naukowych.


Więcej informacji