Rzeczpospolita Polska

Studenci mają głos! Oceń swoje zajęcia

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


ankietyzacjaPo raz kolejny na UPWr rusza kompleksowa ewaluacja zajęć dydaktycznych.

Od 14 do 23 lutego 2019 r. na indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety do oceny zajęć dydaktycznych, w której studenci będą pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy, dostosowanie sali i jej wyposażenia do zajęć, liczebność grup czy sposób oceniania. Jest też miejsce na własne uwagi.

Każdy student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie mógł ocenić wszystkie swoje zajęcia z zakończonego właśnie semestru. Po wypełnieniu ankiety będzie mógł też sprawdzić, jak te same zajęcia ocenili inni.

Wszystkie ankiety będą anonimowe.

Studenci wydziału, na którym co najmniej 45% studentów z każdego kierunku studiów (i 40% w przypadku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ze względu na znacznie większą liczbę ankiet przypadającą na jednego studenta) wypełni ankiety otrzymają jeden dodatkowy dzień wolny od zajęć w następnym semestrze. Jaki będzie to dzień – zależy już tylko od ustaleń wydziałowego samorządu studentów z dziekanem.

W ankietyzacji po poprzednim semestrze dzień wolny zdobyły dwa wydziały, a na każdym wydziale został wyłoniony najlepiej oceniany przez studentów prowadzący.

W przypadku negatywnej oceny zajęć (przy minimum 20% wypełnionych ankiet) dziekan zarządza ich hospitację, a wyniki ankiet są brane pod uwagę przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich.Zdobywców dnia wolnego, wstępne wyniki ankiet i najlepiej ocenianych prowadzących z każdego wydziału przedstawimy na stronie uczelni na początku marca.