Rzeczpospolita Polska

Program Wymiany Młodych Rolników Polska–Teksas 2019

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


wymiana_rolnikow_polska_teksas


Program Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2019 to program dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. A także dla tych, którzy chcieliby:

 • poznać rolnictwo w Stanach Zjednoczonych i w Teksasie,

 • zobaczyć nowe technologie produkcji rolnej,

 • mieszkać na farmie lub  na ranczu,

 • odwiedzić jeden z największych uniwersytetów w USA, Texas A&M University.

To program dla tych, którzy są ciekawi świata, są otwarci na nowe wyzwania, są pasjonatami rolnictwa i chcą nawiązywać nowe przyjaźnie.


Więcej o Programie

Program trwa 5 tygodni. Ma dostarczyć młodym ludziom wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na farmy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich  gospodarstw.

Organizatorem Programu w Polsce jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego i Agro Biznes Klubem. Ponadto Partnerami Programu są: Bayer Sp. z o.o., Syngenta, Procam, Agrocentrum i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

Organizatorem Programu w Teksasie jest Texas A&M University, TALL Program oraz pięć głównych organizacji branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów:

 • producentów pszenicy Stanu Teksas  ( Texas Wheat Producers)

 • producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)

 • producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)

 • producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)

 • producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association)


Partnerem strategicznym jest Bayer CropScience


Główne cele Programu

 1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych

 2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych

 3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie

 4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Założenia programu

 1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;

 2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;

 3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;

 4. Poznanie tradycji, historii  i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków


Koordynatorzy programu

 • ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

 • ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University i TALL Program


Informacja dla osób zainteresowanych wyjazdem do Teksasu

Termin wyjazdu: 11 czerwca 2019 – 12 lipca 2019 r.

Długość trwania programu: 5 tygodni

Wymagany wiek uczestników:  20-30 lat

Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej, bydła mięsnego,

Wymagane wykształcenie:  ukończona szkoła średnia  lub studia wyższe kierunki rolnicze

Wymagania językowe:  co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację

Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

Inne wymagania dotyczące młodych rolników:

 1. Każdy z uczestników zobowiązany będzie udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie u rodziny goszczącej

 2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę

 3. Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności, zaangażowania i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w Teksasie.

 4. W każdym  gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany

 5. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w  trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie programu w dwudniowym programie podsumowującym.


Warunki pobytu

 1. Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie

 2. Uczestnik weźmie udział w trzydniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w College Station ( pod Austin)  finansowanym przez sponsorów

 3. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu

 4. Uczestnik weźmie udział  w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w Teksasie

 5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie


Koszty po stronie uczestnika programu

 1. Przelot samolotem –około 4 tys. złotych ( dokładna cena biletu zależy od kursu dolara)

 2. Ubezpieczenie – 400 złotych

 3. Wiza –624 złote (kurs z dnia 23.01.2019)

 4. Koszty administracyjne programu – 500 złotych


Uwaga: każdy kto zakwalifikuje się do Programu otrzyma pisemne potwierdzenie informujące o udziale w Programie, które może przedstawić na swojej uczelni jeśli jest studentem. Może je również wykorzystać przy staraniu się o dofinansowanie wyjazdu przez sponsora.


Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim

 2. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim – wkleić zdjęcie

 3. Zobowiązanie o przyjęciu uczestnika Programu Wymiany w 2020 roku

 4. Kopia paszportu ( może być dostarczona w terminie późniejszym)

 5. Kopia dowodu osobistego

 6. 6Klauzula informacyjna wynikająca z RODO


Wszystkie dokumenty należy przygotować na rozmową kwalifikacyjną, natomiast przed rozmową przesłać potwierdzenie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej na adres: 


Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w Warszawie w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro.


Informacja dla osób zainteresowanych przyjęciem gościa z Teksasu w swoim gospodarstwie

Termin trwania Programu: 4 czerwca – 5 lipca 2019 r.

Długość pobytu w gospodarstwie:  7 czerwca – 4 lipca 2019 r.

Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, drobiu, mleka, bydła mięsnego

Wymagania językowe: w gospodarstwie powinna być co najmniej jedna osoba posługująca się językiem angielskim


Wymagania dotyczące pobytu w gospodarstwie

 1. Uczestnik Programu mieszka z rodziną goszczącą i traktowany jest na takich warunkach jak inni członkowie rodziny

 2. Uczestnik Programu bierze udział w codziennych zajęciach razem z rodziną goszczącą

 3. Uczestnik Programu uczy się i poznaje polskie rolnictwo, kulturę i zwyczaje polskiej rodziny

 4. Może uczestniczyć w wyjazdach turystycznych, ale rodzina goszcząca nie ma takiego obowiązku

 5. Koszty pobytu w gospodarstwie pokrywa rodzina goszcząca

 6. Uczestnik Programu jest ubezpieczony na czas pobytu w Polsce


Inne informacje

 • Grupa młodych rolników z Teksasu przylatuje do Polski 4 czerwca 2019 r. i uczestniczy w trzydniowym programie wprowadzającym organizowanym przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

 • Uczestnika Programu należy odebrać z Warszawy w dniu 7 czerwca 2019 roku i przywieźć do Warszawy w dniu 4 lipca 2019 roku.

 • Zainteresowane osoby z rodzin goszczących mogą wspólnie z Amerykanami uczestniczyć w spotkaniach w dniu 7 czerwca 2019 roku przewidzianych w programie wprowadzającym w tym dniu.

 • Rodziny goszczące są zaproszone na spotkanie podsumowujące Program i wspólny obiad w dniu 4 lipca 2019 roku.

 • Osoby goszczące Amerykanów otrzymają pisemne podziękowania za udział i pomoc w organizacji Programu.

 • Przedstawiciel rodziny goszczącej wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną dot. RODO i przesyła je na adres:

  Katarzyna Boczek
  z-ca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

  oraz na adres e-mail:


Kontakt

Koordynator Programu Wymiany:

Katarzyna Boczek
tel. 604 477 651
e-mail:


Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych:

Stanisław Kacperczyk
tel. 604 186 906
e-mail:


plik PDF Ulotka informacyjna plik PDF, 2.66 MB
2019-01-29 10:33
dokument Word 2007 Formularz zgłoszeniowy dokument Word 2007, 130.23 KB
2019-01-29 10:33
dokument Word 2007 Application form dokument Word 2007, 136.65 KB
2019-01-29 10:33
plik PDF Zobowiązanie plik PDF, 321.43 KB
2019-01-29 10:33wymiana_rolnikow_logotypy