Rzeczpospolita Polska

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

zapisy_na_przedmioty_ogolnouczelniane_01


Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSul.

Każdy student ma obowiązek zapisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu, nie może uczestniczyć w zajęciach, co wiąże się z brakiem zaliczenia przedmiotu.

W semestrze letnim 2018/2019 zapisy odbywają się:

 • od 15 lutego 2019 r. od godz. 8:00 do 18 lutego 2019 r. do godz. 23:59
  – dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnej weterynarii

 • od 7 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 9 marca 2019 r. do godz. 23:59
  – dla studentów pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych

Terminy dodatkowe:

 • od 24 lutego 2019 r. od godz. 8:00 do 25 lutego 2019 r. do godz. 15:00
  – studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria) oraz 1. semestr stacjonarnych studiów II stopnia

 • od 22 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 23 marca 2019 r. do godz. 15:00
  – studia niestacjonarne – pozostałe kierunki


Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z przedmiotu.

Zapisu na przedmiot należy dokonać na semestr, w którym przewidziana została jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/. Instrukcja szczegółowa

Oferta kursów i reguły organizacyjne: