Rzeczpospolita Polska

Spotkanie z Prof. Krzysztofem Maruszewskim, Dyrektorem Zarządzania Wiedzą w Wspólnym Centrum Badawczym Unii Europejskiej w ramach inicjatywy "EU Back to University"

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
„EU Back to University” – spotkanie z dyrektorem Centrum Badań Komisji Europejskiej (JCR)

Zapraszamy na spotkanie z Prof. Krzysztofem Maruszewskim, Dyrektorem Zarządzania Wiedzą we Wspólnym Centrum Badań Komisji Europejskiej JRC.

Wtorek, 5 marca w godzinach 11.00 – 13.00 w Sali Senatu, gmach główny ul. C.K. Norwida 25

W trakcie spotkania Prof. Krzysztof Maruszewski przedstawi inicjatywę „EU Back to University", w ramach której urzędnicy UE odwiedzają uniwersytety w swoim kraju i dzielą się osobistymi doświadczeniami Europy ze studentami i pracownikami uczelni.

 

Inicjatywa daje studentom i nie tylko szansę zdobycia wiedzy o Unii Europejskiej i jej działaniu oraz ożywionej dyskusji na temat szans i wyzwań związanych z członkostwem w UE.

Prof. Maruszewski jako Urzędnik UE stanie się w tym dniu "twarzą" Europy.

***

Wspólne Centrum Badawcze jest wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej. Prowadzone przez nie badania zapewniają unijnym politykom niezależne doradztwo oparte na dowodach naukowych.

Zakres działalności JCR

  • badania naukowe i innowacje
  • wspieranie dyrekcji Komisji
  • podejmowanie najważniejszych wyzwań społecznych i opracowywanie nowych metod, narzędzi i norm
  • dzielenie się wiedzą specjalistyczną z krajami UE, społecznością naukową i partnerami międzynarodowymi
  • wspieranie inwestycji w innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”
  • prowadzenie finansowanych przez Euratom badań nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną fizyczną obiektów jądrowych

jre