Rzeczpospolita Polska

EIT Food poszukuje ekspertów do oceny wniosków projektowych

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

EIT Food poszukuje niezależnych ekspertów o wysokim poziomie doświadczenia zawodowego w jednym z czterech obszarów funkcjonalnych: edukacji, innowacji, tworzenia przedsiębiorstw i komunikacji. Zaproszenie skierowane jest do szerokiego grona ekspertów z wielu dyscyplin w tym: rolnictwa, nauk rolniczych, biogospodarki, marketingu, inżynierii oraz badań zachowania i zaangażowania konsumentów.

Aby wziąć udział w ocenie wniosków złożonych w konkursach na 2020 rok, zgłoszenie należy nadesłać do 31 marca 2019. Osoby, które prześlą swoje zgłoszenie do 30 czerwca 2019 zostaną zarejestrowane jako ekspert EIT Food i zostaną zaproszone do kolejnych działań i/lub ewaluacji.

Szczegółowa treść wezwania wraz z wymaganiami stawianymi przyszłym ekspertom dostępna jest na stronie internetowej organizatora.