Rzeczpospolita Polska

Zaproszenie na warsztaty specjalistyczne organizowane w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000"

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

logo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY - NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000”, pod kierownictwem Pani prof. dr hab. Beaty Raszki rozpoczyna realizację jednodniowych warsztatów specjalistycznych w zakresie:

 1. Szacowania wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji wyceny usług ekosystemowych na terenach Natura 2000,
 2. Oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy, a także dyskusja nad wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w rozwoju regionu. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych naukowców, specjalistów i trenerów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów, firm konsultingowych w branży ochrony środowiska, biur projektowych i planistycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.

Najbliższe warsztaty odbędą się we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym w dniach:

 • 20 marca 2019 r. – Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000
 • 22 marca 2019 r. – Szacowanie wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji usług ekosystemowych na terenach Natura 2000

Więcej informacji na temat warsztatów oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: http://czlowiek-natura.upwr.edu.pl/2019/03/08/warsztaty-specjalistyczne/

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są:

 • Koordynator merytoryczny prac związanych z organizacją i realizacją warsztatów:
  dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
  e-mail:
  tel.: 71-320-1851
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu
  50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 55
 • Specjalista ds. rekrutacji i promocji:
  mgr Maria Pikor
  e-mail:
  tel.: 71-320-5108
  Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych
  50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida

logo