Rzeczpospolita Polska

Stanowiska dla doktorantów w Rennes we Francji


Studenci z tytułem magistra lub inżyniera i dobrą znajomością języka angielskiego i francuskiego mogą aplikować na stanowiska w instytucie badawczym w Rennes (Francja) w ramach dwóch projektów:


  1. Efficiency of co-composting of biochar and digestate to reduce nitrogen emissions from organic waste recovery processes and produce fertilizers
Szczegółowa oferta

  1. Study and modeling of a treatment train for nutrient recovery from digestates combining phosphorus precipitation and microalgae cultivation
Szczegółowa oferta