Rzeczpospolita Polska

Konkurs dla Studenckich Kół Naukowych na finansowanie realizacji projektów badawczych

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


Rusza konkurs na finansowanie realizacji projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Organizatorem konkursu jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy.

Tryb składania wniosków i przyznawania środków finansowych, wzory dokumentów wymaganych do złożenia i rozliczenia wniosku oraz kryteria oceny wniosków określa Regulamin przyznawania środków finansowych na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzony Zarządzeniem nr 39/2019 Rektora UPWr z dnia 25 marca 2019 roku.

Wniosek o przyznanie finansowania należy składać do Działu Nauki w terminie do 10 kwietnia 2019 r.. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku wraz z kosztorysem jest Opiekun SKN lub upoważniony przez niego członek SKN.

dokument Word 2007 Regulamin przyznawania środków finansowych na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dokument Word 2007, 20.51 KB
2019-03-25 14:10